Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – jak jsem ho vyplnil

Čas čtení: 8 min

S vlastnictvím bytu a jeho pronájmem nejsou spojené jenom trable s nájemníky a sousedy, ale i milé povinnosti. Jednou z milých povinností je podávání daňových přiznání a samozřejmě placení daní. Naštěstí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou a to do 31. ledna následujícího roku po koupi bytu (koupím byt a následující rok podávám daňové přiznání). Daň se musí zaplatit do 31. Května. Finanční úřad posílá složenky. Pokud vlastníte více bytů v různých místech, může vám přijít více složek a každá má jiné číslo účtu. Dávejte si na to pozor, abyste nedopadli jako já, když jsem daň z bytu v Praze poslal Finančnímu úřadu, pod který spadá byt na malém městě. V době, kdy jsem to udělal, měl jsem předplacenou daň na deset let dopředu (možná na těch výmluvách nájemníků něco bude).

Tady pozor na to, kdo platí daň z nemovitosti v případě, že koupíte byt v průběhu roku. Daň platí ten, kdo vlastní byt k 1. lednu. Už se mi totiž stalo, že prodávající nechtěl daň zaplati (pár stokorun) a složenku mi poslal k zaplacení (i když na ní bylo jeho jméno). Hádejte, co jsem s ní udělal :). Ještě se mi také jednou stalo, že návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán v prosinci, ale k převodu došlo až na začátku ledna. V tomto případě se podává daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. V mém případě tedy do konce dubna.

Proč se daňové přiznání vyplňuje?

Musím říci, že toto daňové přiznání mi přijde trochu zbytečné, protože Finanční úřad všechny informace má a v podstatě se tam jen opisují údaje z katastru nemovitostí a koeficienty podle zákona. Jednou jsem daňové přiznání zapomněl podat a do čtrnácti dnů, po termínu podání, mi přišel dopis, že se mám dostavit na Finanční úřad, kde se mnou daňové přiznání vyplnili. Paní mi všechno buď nadiktovala z hlavy, nebo to vyčetla z výpisu z katastru, který tam měla. Takže za mě je to zbytečné. V podstatě by stačilo, aby Finanční úřad vyměřil automaticky daň a poslal složenku. Když bych s částkou souhlasil, tak bych daň zaplatil, nebo bych podal svoje daňové přiznání. Bohužel takto to nefunguje, a proto jsem se dal do vyplňování.

Jak vypadalo moje daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Níže uvádím, jak bych vyplnil daňové přiznání pro byt se sklepní kójí (konkrétní údaje patří k náhodnému bytu v Hájích ve vlastnictví města a zbylé údaje jsou vymyšlené). Když se nad tím zpětně zamýšlím, tak to hledání informací o tom jak daňové přiznání vyplnit mě stálo více, než kdybych ho nechal vyplnit daňovým poradcem a cena za odborné vyplnění by vzhledem k ceně bytu byla zanedbatelná. Na druhou stranu bych si nepopovídal s úřednicí na Finančním úřadu, protože jsem měl jeden koeficient poloviční. Myslíte, že by se ozvala, kdyby to bylo naopak?

K vyplnění daňového přiznání jsem potřeboval:

  1. Osobní údaje.
  2. Adresu bytu.
  3. Název katastrálního území a jeho číslo (to lze získat z katastru nemovitostí).
  4. Číslo popisné domu.
  5. Číslo parcely, na které dům stojí (z kupní smlouvy nebo z katastru)
  6. Rok dokončení stavby (ze smlouvy nebo to ví SVJ)
  7. Výměru bytu (ze smlouvy, z prohlášení vlastníka, ze znaleckého posudku nebo z katastru, možná to bude vědět i SVJ)
  8. Vědět, jestli je součástí bytu i podíl na pozemku.

První strana

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - první strana
ŘádekHodnotapoznámka
101Nic 
102X a moje rodné číslo 
103Nic 
104Nic 
105X (křížek) – vybral jsem řádné 
106Nic 
107Příjmení 
108Nic (rodné příjmení se vyplňuje, pouze pokud je jiné než současné příjmení) 
109Jméno 
110Nic 
111Nic 
112Moje adresa z občanského průkazu 
113Vyplnil jsem telefon – několikrát už mi z FÚ volali, že mám v DP chybu, bylo to rychlejší, než kdyby poslali dopis 
114Nic 
XNa první stránce jsou ještě tři nečíslované položky – název Finančního úřadu, počty listů a rok, za který se DP podává (nechápu, proč každá položka nemá svoje číslo). Položky jsem si v obrázku označil červenými rámečky. 

Druhá strana

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - druhá strana
ŘádekHodnotapoznámka
301R – pro byt 
302Nic 
303Obec, kde se byt nachází – podle katastru 
304Katastrální území – opět z katastru 
305Kód katastrálního území – zase katastr (do EPO jsem zadal toto číslo a ř. 303 s 304 se vyplnily automatiky) 
306Uf, toto může být obtížnější, proto to rozepisuji podle písmen: 
ačíslo popisné bytu 
bčíslo bytu (nikoliv číslo orientační domu, jak se mi jednou povedlo vyplnit) 
cčíslo parcely, na které stojí dům – větší domy mohou stát na větším množství parcel, zde jsem napsal tu, na které dům fyzicky stojí, ostatní jsem nepsal. Stejně tak do DP nepíší parcely, které jsou okolo domu. Nevím, jestli je to tak správně, ale zatím si z FÚ na toto nestěžovali. 
drok dokončení domu – stračí přibližně 
eV – jako vlastník 
fVýměra bytu včetně lodžie, bez sklepní kóje 
g, hNic 
307Celková plocha bytu z ř. 306 f1
308Nic 
309Hodnota z ř. 3071
310Koeficient je 1,20 pokud pozemek nepřesahuje dům a 1,22 pokud pozemek přesahuje dům nebo je ve společném vlastnictví pozemek, který není pod domem.2
311Vynásobení ř. 309 a ř. 310 a zaokrouhleno na celé m2 nahoru1
3122 Kč/m2 pro byt1
313Nic 
314Nic 
3154,5 pro Prahu1, 3
316Vynásobení ř. 312 a ř. 3151
317Vynásobení ř. 311 a ř. 316 a zaokrouhleno na celé Kč nahoru1
318Nic 
319Nic 
320Nic 
32101
322Stejné jako ř. 3171
323Nic 
324Stejné jako ř. 3171
325Hodnota je 2 (jednou se mi stalo, že tuto hodnotu EPO nevyplnilo a musel jsem na FÚ)1, 3
326Vynásobení ř. 324 a ř. 3251

Třetí strana

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - třetí strana
ŘádekHodnotapoznámka
4010 – pozemek se nedaní (snad)1
402Hodnota z ř. 3261
403Součet ř. 401 a ř. 4021
404Nic 
405Nic 
XNyní jsem přeskočil až na poslední červený rámeček s datem a podpisem 

1 – Pokud použijete EPO, tak tyto hodnoty doplní automaticky.

2 – Zde jsou konkrétní příklady uváděné Finanční správou.

3 – Zde lze najít tabulku od Finanční správy (budete potřebovat údaje z ř. 305 a ř. 306).

Tak jsem tedy vyplnil daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Většinou, když jdu podat nějaké daňové přiznání, tak nejdu na podatelnu, ale do kanceláří, kde to mají nestarosti a pokud si něčím nejsem jistý, tak se na to zeptám. Vždy mi zatím poradili. Pokud by součástí bytu bylo i další příslušenství, jako například garáž nebo zahrada, potom bych asi využil služeb daňového poradce, než to patlal sám. Jinak tuto část jsem dal mezi historky, protože je to také trampota, kvůli návštěvě úřadu (Praha zvedla koeficient na ř. 325). Jinak popisů, jak vyplnit toto daňové přiznání, naleznete na internetu velké množství například na E15.

Odměnou za každé špatně vyplněné daňové přiznání, je návštěva příslušného Finančního úřadu.


Pronajímatel bytu