Regulace nájemného

Čas čtení: 3 min

Možná si vzpomínáte, když se před více než deseti lety skončila regulace nájemného. Konkrétně regulované nájemné skončilo mezi lety 2007 až 2012. No a v roce 2023 zase politici přemýšlejí o znovuzavedení regulace (oni o tom přemýšleli i v roce 2020). Tentokrát politikům vadí, že nemalá část nájemníků má smlouvu na dobu jednoho roku nebo i kratší. Tak někteří politici chtějí, aby se tyto krátké smlouvy mohli řetězit jen dvakrát a poté by mohla smlouva být minimálně na tři roky. Co to znamená? Pokud je nájemník bezproblémový a během těch dvou let s ním nebyli problémy, tak asi nebude dělat problémy ani potom. Hlavní problém je v tom, že nebude možné libovolně zvyšovat nájemné.

Jaké jsou podmínky pro zvýšení nájemného?

V prvním případě je možné se s nájemníkem dohodnout na zvýšení nájemného. Nájemné lze tímto způsobem navýšit jednou za rok a nájemník s navýšením musí souhlasit.

Regulace nájemného

Pokud se nájemník nechce dohodnout, je možné nájemné navýšit podle zákona. V podstatě je možné opět navýšit jednou za rok a to až do výše obvyklého nájemného v daném místě. Zde je ale jeden háček. Nájemné se za poslední tři roky nesmí zvýšit o více než 20%. Tady by měl být milion vykřičníků! Proč? Pokud se podíváte na můj poslední přehled o výnosnosti nájmů, tak zjistíte, že se za poslední tři roky, ve mnou sledovaných oblastech prahy, zvedly nájmy o 30% až 59%.

Druhý háček při zvyšování nájemného podle zákona je to, že nájemník musí s navýšením souhlasit. Pokud s ním nesouhlasí, tak se musí pronajímatel obrátit na soud, aby rozhodl.

Regulace nájemného

Je jasné, že regulace nájemného, která je zatím jen návrhem, není regulací nájemného, jaké bylo před rokem 2007. Nicméně pokud by bylo možné zvýšit nájem jenom o 20% za tři roky, ale současně by se nájmy zvedaly až o 59%, tak určitě nebude nadšený. Osobně si myslím, že si nejeden pronajímatel rozmyslí pronajmout byt na tři roky.