Daň z pronájmu bytu

Čas čtení: 3 min

Většina pronajímatelů musí jednou ročně zaplatit daň z pronájmu bytu. Na daň z pronájmu bytu není samostatné daňové přiznání, ale je součástí daňového přiznáním pro daň z příjmů fyzických osob. Konkrétně je nutné vyplnit přílohu č. 2 Daň z příjmů fyzických osob. V současné době je daň z pronájmu 15 % ze základu daně. Tedy zaplaceného nájemného sníženého o náklady, které jsou nutné k dosažení nájmu. Tyto náklady lze uplatnit buď paušálně ve výši 30 %, nebo si schovávat „účtenky“ a následně je uplatnit skutečnou výši. Píši záměrně „účtenky“ protože hlavním výdajem jsou většinou odpisy bytu, které v Praze bez problému přesáhnou 100 000 Kč. Co je výhodnější? To záleží na tom, jestli jste byt koupili nebo získali jinak (dar, dědictví).

Daň z pronájmu bytu

Pokud je roční nájem 120 000 Kč a uplatníte výdaje paušálem, tak zaplacená daň vyjde na 12 600 Kč. Při uplatnění skutečných výdajů bude pravděpodobně ještě nižší. Daň tedy odpovídá maximálně 10,5 % z nájmu.

Daň a zaměstnanci

Pro zaměstnance, za které zatím daňové přiznání řešil zaměstnavatel, nastává trochu nepříjemná situace. V případě pronájmu bytu je nutné, aby pronajímatel podal daňové přiznání. To znamená, že zaměstnanci musí vyplnit daňové přiznání. To že si budou zaměstnanec podávat daňové přiznání sám, musí nahlásit zaměstnavateli a zaměstnavatel mu vystaví potvrzení o příjmech, které poté přepíše do daňového přiznání.

Placení daní není na pronájmu to nejhorší. Pokud se toho bojíte, tak s pronájmem ani nezačínejte.


Pronajímatel bytu

Lhůty pro daň z pronájmu bytu

Daňové přiznání je nutné podat a daň zaplatit do tří měsíců od konce zdaňovacího období, tedy za zdaňovací období 2023 je to do 2. 4. 2024. Pro daňové přiznání podané elektronicky je lhůta o měsíc delší, tedy do 2. 5. 2024. A v případě, že přiznání podáváte prostřednictvím daňového poradce, tak je ještě delší. Pozor v případě podání daňového přiznání poradcem máte další povinnosti, a proto doporučuji poradce kontaktovat ještě před uplynutím tříměsíční lhůty.

Daň z pronájmu bytu

Asi se ptáte, jak vyplnit daňové přiznání. To je bohužel u každého jiné, každý využívá jiné slevy, někdo má více příjmu, někdo má pouze příjem z pronájmu nebo někdo odečítá úroky z hypotéky a podobně. Je tedy zřejmé, že základní část daňového přiznání má každý jiné. Pokud jste již daňové přiznání vyplňovali, tak to znáte. Všem ostatním mohu doporučit zkusit navštívit portál Moje daně (formulář EPO je celkem jednoduchý) nebo navštívit daňového poradce.

Jak jsem již psal, tak daň se platí jednou ročně a nemusí se platit žádné zálohy ani nikde nahlašovat vznik nájmu.

Daň z pronájmu bytu se vyplňuje v příloze 2. Příklad, jak alespoň vyplnit přílohu 2, jsem uvedl zde.