Kolik stojí oprava bytu?

Čas čtení: 3 min

A už je to tady! V předchozím článku jsem vypočítával náklady na nájemní byt. Psal jsem, že si odkládám 5% z nájmu na opravy běžného opotřebení. Nyní se mi uvolnil jeden byt, který jsem musel opravit. Oprava zahrnovala vybílení, pokládku nových podlahových krytin, výměnu kuchyňské linky a dveří a drobné opravy. Byt je 1+1 o 40 m2. Kolik stojí oprava bytu při současných cenách (březen 2021)? Celkem oprava vyšla na necelých 26 000 Kč a dva lidé na tom pracovali osm dnů. Celková cena koresponduje s tím, co jsem psal o ceně rekonstrukce bytu. Tam je částka vyšší, protože jsem počítal vše nové. Zde jsem část věcí znovu použil.

Je to přiměřená částka a musí jí platit pronajímatel?

Je pravdou, že byt je celý opravený a nějakou dobu vydrží. Tato oprava proběhla po pěti letech pronájmu. Takže náklady odpovídají cca 5 000 Kč/rok. Tato částka se nezdá vysoká, ale pokud odkládám 5% na opravy po běžném opotřebení, potom musí být nájem vy výši 100 000 Kč/rok. Dosáhnout této částky v Praze není problém u takto velkého bytu. Nicméně na malém městě to může být problém a proto se tam bydlí hůře.

Problém levných bytů je v tom, že jejich výnosnost je výrazně ovlivněna náklady, které jsou spojené s pronájmem bytu


Pronajímatel bytu

Zde je nutné zdůraznit, že se jednalo opravy poškození, které bylo způsobeno běžným opotřebením. Toto běžné opotřebení platí pronajímatel. Pokud by se jednalo o úmyslné poškození, potom by ho (možná) zaplatil nájemník (nebo zde).

Kolik stojí oprava bytu

Kolik stojí oprava bytu?

Při nákupu materiálu jsem kupoval linku, koberec a dveře co nejlevnější. Protože je to spotřební zboží. Naopak lino jsem koupil dražší a přilepil jsem ho, protože doufám, že vydrží podstatně déle než koberec. Také není dobré kupovat nejlevnější nátěrové hmoty, protože hůře kryjí a při opakovaném natírání se začnou dříve loupat. V následující tabulce uvádím ceny za jednotlivé položky.

PoložkaCena
Lino6 462 Kč
Lišty1 088 Kč
Koberec3 380 Kč
Barvy1 116 Kč
Tmel, lepidlo, silikon…2 206 Kč
Kuchyňská linka3 999 Kč
Doplňky k lince2 735 Kč
Dveře1 998 Kč
Další2 951 Kč
Celkem25 935 Kč

Samozřejmě, že zde chybí nejvyšší položka, kterou je práce dvou lidí po dobu osmi dnů. Pokud bych počítal 250 Kč/hodinu, potom to dělá 32 000 Kč. To je však každého věc, jestli ji započítá nebo ne případně v jaké výši.