Koncesionářské poplatky v nájmu

Čas čtení: 3 min

Možná jste zaslechli v posledních dnech, že se mají zvyšovat koncesionářské poplatky za televizi a za rádio a že v budoucnosti by je měli platit snad všichni. O tom teď, ale psát nechci. Chci se zaměřit na otázku, kterou si kladou jak pronajímatelé, tak nájemníci. Kdo platí koncesionářské poplatky v nájmu? Odpověď je jednoduchá, koncesionářské poplatky platí domácnost, která vlastní televizní nebo rádiový přijímač. Takže koncesionářské poplatky v nájemním bytě platí nájemník. Majitel potom platí poplatek v bytě, ve kterém sám bydlí.

Kolikrát se platí?

Tady je nutné poznamenat, že se platí koncesionářské poplatky za domácnost jen jednou bez ohledu na to, kolik nemovitostí (bytů, domů nebo chalup) kdo vlastní a v kolika z nich bydlí. Také je důležité to, že poplatky platí nájemník i v případě, že je v bytě televize nebo rádio pronajímatele. Tato povinnost nájemníkovi vznikne, pokud přijímač používá déle než jeden měsíc. Tento problém se dá vyřešit tím, že se byt pronajímá bez jakýchkoliv spotřebičů.

Koncesionářské poplatky v nájmu

V současné době se musí ten, komu vznikla povinnost poplatky platit, přihlásit k jejich platbě do patnácti dnů, od doby vzniku povinnosti poplatky platit (od nákupu rádia, televize nebo nastěhování do bytu s televizí po uplynutí jednoho měsíce). To ale znamená, že první měsíc musí poplatky platit majitel (pokud je neplatí jinde). Pokud nájemník platí poplatky jinde, potom poplatky znovu platit nemusí, ale musí to nahlásit. To samé platí i pro majitele kdy má v nájemním bytě televizi nebo rádio a nikdo v něm nebydlí.

Koncesionářské poplatky v nájmu

Domácnost nebo osoba, pokud je domácnost tvořena jedním člověkem, se může placení vyhnout, pokud splňuje některý ze zákonných důvodů pro osvobození nebo pokud nevlastní televizní nebo radiový přijímač.

Možná si kladete otázku jak Česká televize nebo Český rozhlas zjistí, kdo má platit koncesionářské poplatky? Jednoduše tak, že za poplatníka je považován každý odběratel elektrické energie. Protože se většinou přepisuje elektřina na nájemníka, tak to zjistí poměrně snadno.