Daňové přiznání k dani z nájmu bytu

Čas čtení: 3 min

Daňové přiznání k dani z nájmu bytu je součástí daňového přiznání pro daň z příjmů. Pro daň z nájmuje podstatná příloha 2 a existují dvě možnosti jak ji vyplnit:

  1. Využijete paušál ve výši 30 %. Poté stačí zaškrtnout příslušné políčko a do řádků 201 a 201a vyplnit výši vybraného nájmu. Pokud používáte EPO, tak je to vše. Pokud to vyplňujete ručně, tak na řádek 202 vypočítejte náklady (0,3 * řádek 201) a na řádek 203 a 206 rozdíl řádků 201 a 202. Například při ročním nájmu ve výši 120 000 Kč činí daň 12 600 Kč (120 000 * (1 – 0,3) * 0,15)
  2. Využijete skutečné náklady. V daňovém přiznání je to jednoduché do řádků 201 a 201a vyplníte výši vybraného nájmu a do řádku 202 výši výdajů. Pro řádky 203 a 206 platí to samé jako pro bod 1. Například při ročním nájmu ve výši 120 000 Kč a výdajích 90 000 Kč činí daň 4 500 Kč ((120 000 – 90 000) * 0,15)

Pokud používáte EPO, tak je hotovo a pokud vyplňujete přiznání ručně, tak řádek 206 ještě musíte přepsat na řádek 39 hlavního daňového přiznání.

Daňové přiznání k dani z nájmu bytu

Využít paušál?

Výhoda využití paušálních výdajů je jednodušší a v podstatě se nemusí evidovat žádné výdaje, jen je potřeba mít schované nájemní smlouvy a vést evidenci příjmů a pohledávek pro případnou kontrolu z finančního úřadu.

Výhoda uplatnění skutečných výdajů spočívá v nižší zaplacené dani (pokud jsou skutečné výdaj vyšší než paušál). Skutečné výdaje se spočítají tak, že se sečtou všechny daňově uznatelné výdaje a řádku zapíší se do řádku 202. Tady je nutné zdůraznit, že při případné kontrole je nutné všechny doložit. Mezi výdaje lze zařadit hlavně odpisy bytu. Byt se odepisuje 30 let, v prvním roce se odepisuje 1,4 % a od druhého roku se odepisuje 3,4 % z kupní ceny, takže i za garsonku v Praze lze odepsat přes 100 tisíc korun. Potom sem patří zaplacená daň z nemovitosti (možná bude nabývat na významu), náklady na údržbu bytu, pojištění, úroky z hypotéky (pozor musí se uvést do nákladu, nikoliv do hlavního daňového přiznání tak, jak se to dělá u nemovitosti, ve které bydlíte), paušální náklady na automobil… Z výše uvedeného vyplívá, že v některých případech může vyjít daň nulová.